5ο ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΟΜΒΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ)
281 034 4151 - 281 024 4025